Dochází ke změně ceníku za služby. Dochází k navýšení hodinové sazby. Důvodem je zvýšení nákladů. Nový ceník najdete v odkazu Terms & Conditions.